Regulace topných kabelů

U venkovních aplikací s topnými kabely volíme typ regulace podle spínaného výkonu a způsobu využití topných kabelů.

Devireg 850 - plně automatická regulační jednotka, která se používá k regulaci vytápění okapů a ohřevu venkovních ploch. Regulátor Devireg 850 se instaluje do rozvaděče na lištu DIN. K regulátoru Devireg 850  je možné připojit 1 - 4 teplotně vlhkostní čidla, které snímají venkovní prostorovou teplotu a přítomnost sněhu ve vytápěných okapech, nebo na vytápěných plochách. Termostat Devireg 850 umí nezávisle na sobě řídit 2 okruhy, například vytápění okapů a vytápění sjezdu do garáže na jednom objektu, nebo sjezd do garáže a vytápěních chodníku apod. V případě použití 3 - 4 teplotně vlhkostních čidel k jednomu termostatu Devireg 850 je nutné použít přídavný napájecí zdroj 24V.

Devireg 316 - poloautomacká regulace pro řízení vytápění okapů a venkovních ploch menších rozměrů. Termostat Devireg 316 má pouze teplotní čidlo NTC, které snímá venkovní teplotu. K termostat Devireg 316 nelze připojit vlhkostní čidlo. Devireg 316 se instaluje do rozvaděče na lištu DIN. Termostat Devireg 316 pracuje v rozmezí dvou nastavených teplot - spínací teplota (teplota mírně na bodem mrazu) a vypínací teplota (podle stavu střechy až -10°C). V případě, že se venkovní teplota pohybuje v rozmezí nastavených teplot, je systém zapnut.

Devireg 610 - poloautomatická regulační jednotka, která je funkčně totožná s regulací Devireg 316 akorát je v provedení IP 44 a instaluje se např. na venkovní zeď v místě instalace topného kabelu. Termostat Devireg 610 je vhodný pro připojení jednoho topného kabelu pro přímé sepnutí do výkonu cca 2500W.

Devireg 330 - elektronický termostat s teplotním čidlem, který se instaluje do rozvaděč na lištu DIN. Termostat Devireg 330 se používá převážně k regulaci samoregulační topných kabelů na potrubí. Termostat Devireg 330 je možno zvolit s teplotním rozsahem -10+10°C (pro vytápění potrubí - ochrana proti zamrznutí) nebo s rozsahem +5+45°C (pro ohřevy na teploty do 45°C)

   

Topné kabely

Tepelná čerpadla a ohřívače vody NIBE Danfoss Devi