Ohřev potrubí - ochrana proti zamrznutí

Řešíte každou zimu problém ze zamrzlou vodou, které v lepším případě "pouze" zamrzne a neteče, nebo v horším případě popraskají trubky a voda pak teče všude kam nemá?

Venkovní teploty pod bodem mrazu způsobují nemalé potíže na vodovodních potrubích a řádech a vodoměrech. Potrubní rozvody a vodoměry mohou zamrznout a následně popraskat a způsobit nemalé finanční škody. Pomocí samoregulačních topných kabelů 100% ochráníte Váš vodoměr / vodoměrnou šachtu / a potrubí před zamrznutím.

Máme pro vás inteligentní a funkční řešení v podobě samoregulačních inteligentních kabelů, které udržují na vodovodním potrubí teplotu okolo +10°C a zajistí bezpečný provoz vodovodu i vodoměrů v zimním období. Nejrizikovější místa zamrznutí zamrznutí potrubí jsou při vstupu vodovodního potrubí např. z vrtu do objektu, nebo v místech, kde vodovodní potrubí prochází skrz nevytápěné prostory. V těchto kritických místech je potrubí nutné omotat topným kabelem a zaizolovat. Na většinu vodovodních trubek v rodinných domcích stačí použít samopregulační topný kabel s výkonem 10W/m. Na potrubí větších průměrů je potřeba výkon topného kabely spočítat v závislosti na průměru potrubí a tloušťce tepelné izolace. Aby potrubí nezamrzlo, je kromě topného kabelu nutné použít kvalitní tepelnou izolaci, která teplo z topného kabelu udrží na potrubí a zamezí zamrznuutí.

Pomocí samoregulačních topných kabelů zajistíme:

  • Ochranu vodovodního potrubí před zamrznutím​ pomocí samoregulačních topných kabelů
  • Ochranu vodoměrů a vodoměrových šachet před zamrznutím pomocí samoregulačních topných kabelů
  • Ochranu přívodu vody ze studny do objektu pomocí samoregulačních topných kabelů
  • Ochranu potrubí s vodou vedené v nevytápěných prostorech pomocí samoregulačních topných kabelů
  • Automatický provoz topných kabelů 24 hodin /den díky automatické regulaci s teplotními čidly. Ochrana potrubí a nádob před zamrznutím je plně automatická.
  • Bezúdržbový systém vytápěných potrubí. Topné kabely se nepřehřejí díky nulovému odběru energie při dosažení limitní teploty

Použité samoregulační inteligentní topné kabely mají tu vlastnost, že mění svůj výkon v závislosti na okolní teplotě. To znamená, že čím větší teplota je na trubce, tím se snižuje výkon topného kabelu. Díky této vlastnosti samoregulačních topných kabelů nemusíme mít strach z toho, že se topné kabely přehřejí, nebo poškodí plastové potrubí, na kterém jsou instalovány. Termín samoregulační topný kabel ale neznamená, že topný kabel topí jen když je "zima" Topný kabel topí i při teplotách nad +20°C, proto je dobré z hlediska provozních nákladů spínat samoregulační topné kabely termostatem, který je nastaven na teplotu lehce nad bodem mrazu, např. +2°C. V případě samoregulačních topných kabelů stačí použít pro více topných okruhů pouze jeden společný termostat, např. Devireg 330 (-10+10°C)

V případě použití odporových topných kabelů na ohřev potrubí je nutné použít pro každou topnou smyčku samostatný termostat, který snímá teplotu potrubí v okolí topného kabelu pod tepelnou izolací!

Provoz samoregulačních topných kabelů je spolehlivý po mnoho let díky jedinečné konstrukci topných kabelů.

  

Topné kabely

Tepelná čerpadla a ohřívače vody NIBE Danfoss Devi