Udržování teploty na potrubí TUV

Udržení teploty teplé užitkové vody - vytápění rozvodů TUV samoregulačním topným kabelem

V rozvodech teplé užitkové vody udržují samoregulační topné kabely DEVI a HeatTrace s výkonem 8W/m při 55°C správnou teplotu vody v místech čerpání vody. Samoregulační inteligentní topné kabely DEVI a HeatTrace se instalují přímo na vodovodní potrubí v rozvodech teplé vody tzv. rozvody TUV. Po instalaci samoregulačních topných kabelů  DEVI a HeatTrace je nutno vytápěné potrubí zaizolovat tepelnou izolací. Samoregulační topný kabel  DEVI a HeatTrace je nutno k vytápěnému potrubí fixovat samolepící hliníkovou páskou, která slouží k fixaci samoregulačního topného kabelu a zároveň k lepšímu přenosu tepla ze samoregulačního topného kabelu na vytápěné potrubí. Samoregulační topný kabel pro ohřev potrubí teplé užitkové vody je nastaven tak, aby teplota vytápěného potrubí topným kabelem byla udržována na teplotě okolo 55°C.

Základní výhody použití samoregulačních inteligentních topných kabelů DEVI a HeatTrace:

  • Samoregulační topné kabely - není nutno používat cirkulační potrubí, což snižuje ztráty tepla (energie)
  • Samoregulační topné kabely - jednoduchým způsobem umožňuje ohřívat vodorovné odbočky instalace rozvodů TUV
  • Samoregulační topné kabely - není nutná komplikovaná a nákladná instalace vyžadující složité výpočty a projekt (oběhové čerpadlo, potrubí atd.)
  • Instalované topné kabely - účinný nástroj v boji proti baktériím Legionella.
  • Samoregulační topné kabely se díky své unikátní konstrukci nepřehřejí ani nepoškodí potrubí, na kterém jsou instalovány.
  • Použití samoregulačních topných kabelů na rozvodech potrubí teplné užitkové vody nepotřebují ve většině případů regulaci.
  • Výkon samoregulačních inteligentních topných kabelů DEVI a HeatTrace je závislý na okolní teplotě (se stoupající teplotou klesá výkon samoregulačního topného kabelu a naopak).

 

Topné kabely

Tepelná čerpadla a ohřívače vody NIBE Danfoss Devi