Samoregulační topné kabely

Samoregulační topné kabely používané v průmyslu se třídí podle:

  • teplotní odolnosti která určuje maximální teplotu topného kabelu v zapnutém i vypnutém stavu (do 100°C, do 200°C, nad 200°C)
  • výkonu topného kabelu podle teplotní křivky při požadované teplotě (dle teplotního grafu v katalogovém listu)
  • odolností izolace proti působení chemickým vlivům (s odolností proti chemickým vlivům, nebo bez odolnosti)
  • možností instalace do prostor s nebezpečím výbuchu

Návod k instalaci a údržbě samoregulačních topných kabelů si můžete stáhnout na našem webu ZDE

Samoregulační inteligentní topný kabel se skládá ze dvou paralelních vodičů, zalitých do polovodičové kompozice, ochranným opletením a vrchní izolace.

Hlavní předností samoregulačního inteligentního topného kabelu je změna tepelného výkonu v závisloti na okolní teplotě. Čím vyšší teplota je v okolí samoregulačního topného kabelu, tím se snižuje topný výkon samoregulačního topného kabelu a naopak - v případě poklesu teploty samoregulačního inteligentního topného kabelu, dochází ke zvýšení topného výkonu samoregulačního topného kabelu, protože odpor polovodičové vrstvy mezi dvěma parlelními vodiči samoregulačního topného kabelu bude nižší. Proud při sepnutí samoregulačního topného kabelu se značně liší oproti provoznímu proudu, kdy samoregulační topný kabel odebírá tzv. jmenovitý proud (v závislosti na teplotě vyhřívaného potrubí). Pro lepší pochopení jak funguje samoregulační topný kabel sledujte krátké video ZDE

Ve většině případů nemají samoregulační inteligetní topné kabely HeatTrace díky pozitivními koeficintu polovodičové vrtsvy zbytkový proud, a proto nepotřebují tyto typy samoregulačních topnch kabelů použití teplotních termostatů. Samoregulační topný kabel se nepřehřeje a nepřepálí.

Výhodou inteligentního samoregulačního topného kabelu je možnost jejich krácení na libovolnou délku dle potřeby každé instalace. Samoregulační topný kabel se může křížit i vzájemně dotýkat (výhoda při instalaci).

K fixování samoregulačních topných kabelů se používají sklotextilní pásky, nebo samolepící hliníkové pásky odolávající vysokým teplotám.

  

Topné kabely

Tepelná čerpadla a ohřívače vody NIBE Danfoss Devi