Odporové topné kabely

Odporové topné kabely je možné použít jako hlavní (jediný) zdroj vytápění. Instalovaný výkon v podlaze pomocí topných kabelů se pohybuje v rozmezí 50 - 100 W/m2 - podle tepelné ztráty objektu. V dnešních novostavbách se díky poměrně malým tepelným ztrátám instaluje do podlah výkon okolo 60 - 80 W/m2. V tomto případě se používají topné kabely s výkonem 10W/m. V případě hůře zateplených objektů se používají topné kabely s výkonem 18W/m, kdy instalovaný výkon v podlaze se pohybuje 90 -120W/m2. Naopak v domech blížících se pasivnímu standardu se používají topné kabely s výkonem 6W/m (istalovaný výkon se pohybuje cca 50W/m2).

 Jedná se o nízkoteplotní způsob vytápění kdy je potřebný výkon instalován do velké plochy / podlahy v místnosti.

Při návrhu elektrického podlahového vytápění vycházíme především z výpočtu tepelných ztrát, bez dodání výpočtu není možné systém správně navrhnout!

Výhoda elektrického podlahového vytápění pomocí topných kabelů spočívá v tom, že topné kabely, topné rohože nejsou nikde vidět, teplo z nich je vnímámo velice příjemně a mají takřka neomezenou životnost. Podlahové topení nevíří prach a teplá podlaha je velice příjemná. Další nesporná výhoda tohoto způsobu vytápění spočívá v dokonalé možnosti regulace topných kabelů, kdy jsou jednotlivé vytápěné místnosti regulované nezávisle na sobě s možností ohřevu na jinou teplotu v každé místnosti. 

 K regulaci topných kabelů můžeme použít buď lokální regulaci (v každé vytápěné místnosti je jeden termostat), nebo centrální řídící systémy s možností ovládání přes mobilní aplikace. Tento způsob regulace topných kabelů vám zajistí maximální komfort vytápění s příznivými náklady jak na pořízení, tak na provoz.

 

Montáž topných kabelů

Topné kabely se instalují většinou přímo na tepelnou izolaci, na které je položena separační folie. Fixace topných kabelů k tepelné izolaci se provádí na plastové distanční lišty s použitím plastových příchytek. Topné kabely je nutné kvalitně kotvit, aby v případě zatití anhydritem "neplavali" Topné kabely se neinstalují pod kuchyňské linky, vestavěné skříně, krby a další podobné plochy. V každé vytápěné ploše musí být nainstalováno teplotní podlahové čidlo, které snímá teplotu přímo v podlaze. Teplotní čidla se instalují do husích krků, aby bylo možné je v případě poruchy vyměnit bez stavebních zásahů do podlahy.

Topné kabely

Tepelná čerpadla a ohřívače vody NIBE Danfoss Devi