Splitové a multisplitové klimatizace

Splitové klimatizace se skládají z jedné venkovní a jedné vnitřní klimatizační jednotky, které jsou propojeny potrubím s chladivem. Vnitřní klimatizační jednotku můžeme zvolit z několika typů, např. parapetní klimatizace, podstropní klimatizace, nástěnnou jednotku nebo třeba klimatizaci do stropních podhledů. Splitové klimatizace se vyznačují poměrně jednoduchou instalcí a vysoce účinným filtračním systémem v kombinaci s elegantním řešením. Používáme klimatizace s ekologickým chladivem R32.

Multisplitové řešení se vyznačuje jednou výkonnější klimatizační venkovní jednotkou, na kterou se napojí více vnitřních klimatizací. Tento způsob řešení usnadní montáž klimatizace a ušetří místo pro venkovní klimatizační jednotku (místo několika venkovních klimatizažních jednotek se použije pouze jedna venkovní klimatizační jednotka). Takovéto provedení klimatizace je ale oproti splitové klimatizaci paradoxně o něco dražší. Je použita venkovní klimatizační jednotka, která musí zvládat samostatně regulovat každou klimatizaci, které je na ni připojena s tím, že každé klimatizační jednotce může být nastavena jiná teplota pro danou místnost. U Multisplitových systémů není možné, aby na jedné klimatizaci bylo nastavené chlazení a na další klimatizaci bylo nastaveno topení. Multisplitové klimatizační systémy se vyplatí převážně u větších objektů.

 

Co vám přinese splitová / multisplitové klimatizace FUJI?

- neuvěřitelně tichý provoz klimatizace FUJI

- Klimatizace FUJI mají vysokou účinnost a nízkou spotřebu energie

- klimatizace FUJI mají excelentní filtrační systém

- klimatizace mají funkci tepelného čerpadla, tzn. že klimatizace umí jak chladit, tak i topit s vysokým topným faktorem na bázi tepeného čerpadla

- Na klimatizace lze za určitých podmínek zařídit stejný tarif jako na tepelné čerpadlo

- kompaktní design klimatizace a přesná regulace teploty v klimatizované místnosti

Montáž klimatizačních jednotek

Při návrhu klimatizací vycházíme z místa kde bude umístěna vnitřní jednotka klimatizace a jaké jsou možnosti umístěnní venkovní klimatizační jednotky. S vnitřní klimatizační jednotkou většinou nebývá problém, složitější to bývá právě s umístěním venkovní jednotky klimatizace. Vzdálenost mezi vnitřní a venkovní klimatizační jednotkou by neměla přesahovat maximální vzdálenost uvedenou v technickém listu klimatizace. Klimatizace jsou z výroby naplněny právě na tuto vzdálenost. V případě že je délka potrubí klimatizačních systémů větší, je potřeba do systému doplnit chladivo, což celou instalaci klimatizace prodražuje. Další věc se kterou je nutno při instalaci klimatizace počítat, je odvod kondenzátu z vnitřní klimatizační jednotky. Ten je ve většině případů odveden samospádem. V případě, že toto není možné, musí se použít čerpadla kondenzátu, která instalaci klimatizací opět prodražují. V případě, že se klimatizace instalují do novostaveb, je dobré připravit montážní prostupy pro potrubí s chladivem klimatizace předem v rámci hrubé stavby. Jakékoliv dodatečné prostupy opět instalací klimatizací značně prodražují. Ideální je sjednat si schůzku přímo na stavbě a dohodnout se, kde budou vnitřní klimatizační jednotky, kde budou venkovní jednotky, kde budou provedeny průrazy, odkud budou klimatizace napájeny apod. Toto plánovaní značně usnadní a zlevní montáž klimatizací.

Klimatizace

Tepelná čerpadla a ohřívače vody NIBE Danfoss Devi