Splitové a multisplitové klimatizace

Splitové klimatizace se skládají z jedné venkovní a jedné vnitřní jednotky, které jsou propojeny potrubím s chladivem. Vnitřní jednotku můžeme zvolit z několika typů, např. parapetní, podstropní, nástěnnou jednotkunebo třeba klimatizaci do stropních podhledů. Splitové klimatizace se vyznačují poměrně jednoduchou instalcí a vysoce účinným filtračním systémem v kombinaci s elegantním řešením. 

Multisplitové řešení se vyznačuje jednou výkonnější venkovní jednotkou, na kterou se napojí více vnitřních jednotek. Tento způsob řešení klimatizací usnadní montáž a ušetří místo (místo několika venkovních jednotek se použije pouze jedna venkovní klimatizační jednotka). Toto provedení je oproti splitové klimatizaci paradoxně o něco dražší.

 

Co vám přinese splitová / multisplitové klimatizace FUJI?

- neuvěřitelně tichý provoz klimatizace FUJI

- Klimatizace FUJI vysoká účinnost a nízká spotřeba energie

- excelentní filtrační systém klimatizace FUJI

- funkci tepelného čerpadla (klimatizace umí i topit)

- kompaktní design klimatizace a přesná regulace teploty.​

Montáž klimatizačních jednotek

Při návrhu klimatizací vycházíme z místa kde bude umístěna vnitřní jednotka klimatizace a jaké jsou možnosti umístěnní venkovní klimatizační jednotky. S vnitřní klimatizační jednotkou většinou nebývá problém, složitější to bývá právě s umístěním venkovní jednotky klimatizace. Vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou by neměla přesahovat maximální vzdálenost uvedenou v technickém listu. Klimatizace jsou z výroby naplněny právě na tuto vzdálenost. V případě že je délka potrubí větší, je potřeba do systému doplnit chladivo, což celou instalaci prodražuje. Další věc se kterou je nutno při instalaci klimatizace počítat, je odvod kondenzátu z vnitřní jednotky. Ten je ve většině případů odveden samospádem. V případě, že toto není možné, musí se použít čerpadla kondenzátu, která instalaci klimatizací opět prodražují.

Klimatizace

Tepelná čerpadla a ohřívače vody NIBE Danfoss Devi